odpowiedzialność człowieka za własne decyzje i czyny